הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית לחקר דתות – 8.6.17

logoim-DATOT

האגודה הישראלית לחקר דתות בשיתוף
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, והמחלקה לספרות,
ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה


“הבריאה”
הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית לחקר דתות

לזכרו של פרופסור רי”צ ורבלובסקי

יו”ר הכנס
פרופ’ דפנה אפרת, פרופ’ מתי מאיר וד”ר אייזיק לובלסקי, האוניברסיטה הפתוחה 
חברי הוועדה האקדמית
פרופ’ דפנה אפרת, פרופ’ מתי מאיר וד”ר אייזיק לובלסקי, האוניברסיטה הפתוחה
ד”ר שי פררו, מזכיר האגודה הישראלית לחקר דתות
ד”ר מריאנה רוח-מדבר שפירא, המכללה האקדמית צפת ומכון שכטר למדעי היהדות

יום חמישי, יד בסיון תשע”ז, 8 ביוני 2017

בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע”ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

09:00 התכנסות וכיבוד קל
09:15 ברכות ודברי פתיחה: פרופ’ איתמר גרינולד, נשיא האגודה הישראלית  לחקר דתות
ברכות מאת נציגת משפחת ורבלובסקי: גב’ יסכה הרני
09:30 מושב ראשון: נצרות ודתות המזרח הקרוב העתיק
יו”ר: ד”ר רבקה ניר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ סרג’ רוזר, האוניברסיטה העברית בירושלים
לחבר את הבריאה לקץ של הגאולה המשיחית: בין ספרי בשורה למדרש ד”ר בינה ניר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מיתוס הבריאה היהודי-נוצרי והפרדת האדם מהטבע

ד”ר מעין מזור, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב
מבט פסיכואנליטי והשוואתי על שלושה מיתוסים של בריאה 

ד”ר דומניקו אגוסטיני, אקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים
המיתוס הזורואסטרי של הבריאה: דואליזם אתי וישועה 

11:15 הפסקה
11:30 מושב שני: אסלאם
יו”ר: ד”ר גדי שגיב, האוניברסיטה הפתוחהפרופ’ שרה סבירי, האוניברסיטה העברית בירושלים
מיתוס הטרום-בריאה בסוּפיוּת – תשתית לתודעת זמן וזיכרון  

פרופ’ רחל מילשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים
דימויים חזותיים לדמותו של אדם הראשון: מקרה של סינקרטיזם  

ד”ר בת שבע גרסיאל, אוניברסיטת בר-אילן
מעשי אללה בבריאת העולם על פי הקוראן ופרשנותו הקדומה

13:00 הפסקת צהריים
14:00 הרצאת מליאה

פרופ’ בן עמי שילוני, האוניברסיטה העברית בירושלים
יפן: מיתוס בריאה הומוריסטי והשאלה בדבר אלוהותו של הקיסר 

15:00 הפסקה
15:15 מושב שלישי: דתות מזרח ודרום אסיה
יו”ר: ד”ר דני רוה, אוניברסיטת תל אביב
ד”ר אירית אורבוך, אוניברסיטת תל אביב
מיתוס הבריאה היפני בפולחני השינטוד”ר אילת זהר, אוניברסיטת תל אביב
מראות ויהלומים: מטאפורות של בריאה וכיליון בעבודותיה של יאיואי קוסאמה

ד”ר איתמר תיאודור, המכללה האקדמית צפת ואוניברסיטת חיפה
הפרסוניפיקציה של סיפור הבריאה הוודי בבהגווטה פוראנהפרופ’ יעל בן תור, האוניברסיטה העברית בירושלים
בריאה ללא בורא וללא התחלה וסוף: סיפור הבריאה הבודהיסטי
  

17:15 הפסקה
17:30 מושב רביעי: יהדות וקבלה
יו”ר: ד”ר מריאנה רוח-מדבר שפירא, המכללה האקדמית צפת ומכון שכטר למדעי היהדות
ד”ר חנוך בן-פזי, אוניברסיטת בר-אילן
הבריאה כמשל – מבט פילוסופי על תיאורי הבריאהפרופ’ רם בן-שלום, האוניברסיטה העברית בירושלים
שיח הבריאה בפרובנס במאה השלוש עשרה 

פרופ’ צחי וייס, האוניברסיטה הפתוחה
בריאה מלאכותית ובריאה ספונטנית: עיון מחודש במקורות אגדת הגולם

ד”ר שולמית לדרמן, אוניברסיטת בר-אילן
הבריאה וביטוייה החזותיים באמנות היהודית והישראלית

19:15 הפסקה
19:30 מושב נעילה: הרצאה והקרנת סרט
ד”ר אייזיק לובלסקי, האוניברסיטה הפתוחה
דת ורוחניות בין מזרח למערב הסרט בודהא קטן (Little Budha), במאי: ברנרדו ברטולוצ’י (דרמה, 1993, 141 דק’)