הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לחקר דתות

פוסטר הכנס

 

 

 

המחלקה למחשבת ישראל

 

הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לחקר דתות

כתבי קודש — אופיים ומקומם בדתות

כד-כה אדר תשע”ח / 11-12 במרץ 2018

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

בניין יעקובוביץ – 1002

הכנס מתקיים בחסות קרן מ.ג. לוין

 

חברי וועדת ההיגוי של הכנס

ד”ר אירית אורבוך (אוניברסיטת תל אביב), ד”ר אברהם אלקיים (אוניברסיטת בר אילן), פרופ’ חנוך בן-פזי (אוניברסיטת בר אילן), פרופ’ איתמר גרינוולד (אוניברסיטת תל אביב), ד”ר ברברה מאייר (אוניברסיטת תל אביב), ד”ר שי פררו (מכללת עמק יזרעאל והמכללה האקדמית צפת

 

תכנית הכנס

 

מושבי הכנס במבט על

יום א

 

 

9:30 – 12:00

Scriptural Reasoning

סדנא ולימוד משותף

 

הנחיה: ד”ר מרים קיי פלדמן – ד”ר דינה אבו עוביד

 

12:00 – 13:00

על הטעמה וניגון בקריאה הריטואלית של כתבי הקדש

יו”ר: ד”ר אור מרגלית – מכללת לוינסקי לחינוך

 

14:00 – 15:45

מסורת הכתב ומסירתו

 

תנועות דתיות חדשות

 

 

16:00 – 17:45

כתבי קדש כמעצבי תרבות

 

 

ההשפעה הפוליטית של כתבי הקדש

 

18:30  

ערב פתוח לקהל הרחב

 

ברכות

פרופ’ אלי עסיס, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר אילן

ד”ר אברהם אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר אילן

*

פרופסור איתמר גרינולד, נשיא האגודה

:דברי פתיחה
The Scripture Effect – הערות לתופעת “התקדשותם” של כתבים

*

הסופר א.ב. יהושע

היתוך או ריתוך בהר סיני

 

יום ב

8:30 התכנסות
9:00 –

9:30

 

 

 

ברכות
9:30 – 11:30

המזרח התיכון וסין

 

כתבי הקדש כאספקלריא

כתבי קדש ככלי פוליטי ומסורתי

 

11:30 – 12:30

יו”ר: פרופסור אפרים מאיר

ברכות

פרופ’ אלי עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן

הרצאת מליאה

Professor Laurie Zoloth

Interrupted Practices:  Scripture and the Call of the World

 

12:30 – 13:30  

 

הפסקת צהריים

 

13:30 – 15:00

כתבי הקדש כיצירה של חוק ונורמה

 

מבט פמיניסטי על כתבי הקדש

פילוסופיה והרמנויטיקה של כתבי הקדש

 

15:15 –

16:45

 

על הנסתר והנגלה

 

 

כתבי הקדש כאינסטרומנט שקיעי דתות בכתבי דת אחרת
17:00 – 18:45 התהוות ועריכה של כתבי קדש התקדשותם של טקסטים חדשים

 

 

מחקר והרמנויטיקה

 

פירוט ההרצאות במושבים המקבילים

יום א

14:00 – 15:45

מסורת הכתב ומסירתו

יו”ר: ד”ר ברברה מאייר – אוניברסיטת תל אביב

 הדרשה ביהדות הרפורמית ויחסה למסורת הדרשה בישראל ולמוסד הדרשה הנוצרי בן הזמן  הרב פרופ’ יהוידע עמיר – היברו יוניון קולג’, יו”ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראל

 שאלת הטקסט הסמכותי במסורת הזן: בחינת תפיסת הפרשנות של דוגן  ד”ר איתן בולוקן – אוניברסיטת תל אביב

 שבעים פנים של תורה ושבעים אלף פנים של מלאך: בין יהדות לאסלאם  ד”ר מיכאל שניידר – אוניברסיטת בר אילן

New Religious Movements

Chair: Dr. Einat Ramon – The Schechter Institute of Jewish Studies

The Place of Science in the Construction of Helena Blavatsky’s Theosophical Scriptures  Dr. Julie Chajes – Tel aviv University

Understanding Early Wiccan Liturgical Manuscripts as Scripture  Dr. Shai Feraro – Max Stern Academic College of Emek Yezreel and Zefat Academic College

Lilith’s Comeback in Contemporary Feminist Spiritualities  Dr. Marianna Ruah-Midbar Shapiro – Zefat Academic College

16:00 – 17:45 

כתבי קדש כמעצבי תרבות

יו”ר: הרב פרופ’ יהוידע עמיר – היברו יוניון קולג’, יו”ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראל

סמכותו של הקאנון היהודי (תנ”ך, תורה שבע”פ והלכה) בכתבי הוגי הציונות החילונית  ד”ר עינת רמון – מכון שכטר למדעי היהדות

 כתבי הקודש של היהודים הם: ציבוריים; מכילים תובנות פוליטיות ופילוסופיות; ו’אנרכיסטיים’  פרופ’ אמנון שפירא – אוניברסיטת אריאל

The Social Life of the Samson Saga in Israeli Religious Zionist Rabbinic Discourse  Dr. Nehemia Stern – Ariel University

ההשפעה הפוליטית של כתבי הקדש

יו”ר: ד”ר כרמה בן יוחנן – מכון ון ליר בירושלים

 ה”ברית הישנה” ו”אומת האסלאם” בארה”ב  ד”ר סימה שמואלי – חוקרת עצמאית

ריפוי וסבל בדתות מונותאיסטיות: בחינת הפונקציות של כתבי קדש במערכת הבריאות בישראל  ד”ר מרים פלדמן קיי – האוניברסיטה העברית בירושלים

 מיתוסים במערב ההימלאיה: כתבי קודש הינדואיים ונוכחותם במסורות פהאריות מקומיות  ד”ר אסף שרעבי – המרכז האקדמי פרס, וגב’ הגר שלו – האוניברסיטה העברית בירושלים

 

יום ב 

9:30 – 11:30

כתבי קודש במזרח התיכון ובסין: הבטים נבחרים

מושב בארגון מרכז תל חי לחקר דתות, המכללה האקדמית תל חי

יו”ר: ד”ר סופיה כץ – המכללה האקדמית תל חי

 אדוארד רובינסון והגיאוגרפיה המקראית: תפיסת עולמו והשפעתה על מסעותיו ופרסומיו  פרופ’ חיים גורן – המכללה האקדמית תל חי

מה לסיפורי מסע אגדיים בקונטקסט של הסוגיה התלמודית  פרופ’ ציונה גרוסמרק – המכללה האקדמית תל חי

 הפרשנות המאוזנת כדרך להעברה נכונה של כתבי הקודש: צ’יין מו (1895—1990) בעבודתו על כתבי ג’ו שי (1130—1200)  ד”ר גדי ישי – המכללה האקדמית תל חי

כתיבה גנאלוגית וזהות אתנית: ספרי משפחה של צאצאי מוסלמים בדרום סין  ד”ר עודד אבט – המכללה האקדמית תל חי

  

Scriptures as a Mirror

Chair: Dr. Ithamar Theodor – Zefat Academic College and Bar Ilan University

Just Do It: the Injunctivist Approach to Scriptures in Yeshayahu Leibowitz and the Mīmāṃsā  Mr. Dimitry Shevchenko – University of New Mexico

Neo-Thomist and Neo Maimonidean Readings of the Being of God  Ex.3:14  Prof. Steven Kepnes – Colgate University

Cosmic Grottoes and Time in Tang Poetry  Ms. Chen Hainebach – Tel Aviv University

Scriptural Location of Ahimsa (non-violence) within Indian Religious Traditions  Prof. Smita Sahgal – University of Delhi

כתבי קדש ככלי פוליטי ומסורתי

יו”ר: ד”ר אירית אורבוך – אוניברסיטת תל אביב

Forming Canonical texts in Contemporary Guru-Bhakti Communities in Delhi  Ms. Michal Erlich – Tel Aviv University

Implicitly Actualizing Sectarian Texts Through Pesher: The Use of Sectarian Literature as Intertext in the Pesher Psalms (4Q171)  Mr. Ari Silbermann – Bar Ilan University

כל שהשליח נותן לכם אותו תיקחו: על מעמדו של החדית’ כמסורת פרשנית של הקוראן  ד”ר ח’אלד אבו ראס – אוניברסיטת בר אילן

הדיאלקטיקה בין הטקסט, הפרשן, והמציאות החברתית – מבט על תאולוגיית השחרור הנוצרית  גב’ סילבנה קנדל למדן – אוניברסיטת חיפה 

13:30 – 15:00

כתבי הקדש כיצירה של חוק ונורמה

יו”ר: פרופ’ דוד בנון – אוניברסיטת בר אילן

המנהג המוכר, משפט האל ומשפט הבורות: לדרך הבנת והבניית דיני הפגיעה בקוראן  מר רועי מרום – אוניברסיטת חיפה

האם האוונגליון דמוקרטי – הוגי דעות דמוקרטיים מהמאה ה-19 ושאלת כתבי הקודש  ד”ר ניתאי שנאן – הספרייה הלאומית

 שילובה של מסורת הראסה בין מרכיביה של הבהאגווטה פוראנה; מדוע וכיצד?  ד”ר איתמר תיאודור – המכללה האקדמית צפת ואוניברסיטת בר אילן

מבט פמיניסטי על כתבי הקדש

יו”ר: ד”ר ח’אלד אבו ראס – אוניברסיטת בר אילן

 מדרש נשי לסוגיות בתלמוד  ד”ר אליזבת גולדוין – אוניברסיטת חיפה

אתגרי הפמיניזם האסלאמי בקרב נשים מוסלמיות בישראל  גב’ נאהד אשקר שרארי – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 מה בין ‘תנ”ך האישה’ לאליזבט קיידי סטנטון לסיפור החסידי  ד”ר ציפי קויפמן – אוניברסיטת בר אילן

פילוסופיה והרמנויטיקה של כתבי הקדש

יו”ר: ד”ר עדיאל קדרי – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 מעמדם הפילוסופי של כתבי הקודש וההיגדים הדתיים בהגותו של ויטגנשטיין  ד”ר שלומי מועלם – אוניברסיטת בר אילן

אנדרי נהר ואסכולת האינטלקטואלים היהודים בפריס שלאחר השואה: על כתבי הקודש ומחקר המקרא  פרופ’ אבינעם רוזנק – האוניברסיטה העברית בירושלים

 קרא עליו את המקרא הזה  מר צחי כהן – הקריה האקדמית אונו והמכללה האקדמית הרצוג

שאלות ותשובות

15:15 – 16:45

על הנסתר והנגלה

יו”ר: ד”ר שלומי מועלם – אוניברסיטת בר אילן

 אבו חאמד אלגזאלי: הקוראן בין פשט לסוד  ד”ר אבי אלקיים – אוניברסיטת בר אילן

 אלוהות גלויה ומוסתרת בטקסט המקראי  ד”ר יעל כץ-חנקין – חוקרת עצמאית

תורת המלבוש: על קריאתו הפרשנית של יוסף שלמה דלמדיגו במדרש אגדה, ברמב”ם, בקופרניקוס ובקבלת סרוק  ד”ר שועי רז – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כתבי הקודש כאינסטרומנט

יו”ר: ד”ר שי פררו – מכללת עמק יזרעאל והמכללה האקדמית צפת

ספר התורה כאייקון בטקסי קבורה ובאמנות בית הקברות  ד”ר עדיאל קדרי – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

האורטוריה ככתב קדש  ד”ר אפרת בוכריס – המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

 גורל הגר”א ופרקטיקות פיאטיסטיות – כתבי הקודש כמקור זמין של תבונה אלהית  ד”ר יצחק הרשקוביץ – אוניברסיטת בר אילן

שקיעי דתות בכתבי דת אחרת

יו”ר: פרופ’ חנוך בן פזי – אונ’ בר אילן

אמונת התרגום: מיסיונרים אוונגליסטים והיחס לתרגום כתבי הקודש בסין העכשווית  ד”ר גדעון אלעזר – אוניברסיטת בר אילן

Abraham Geiger on Jewish Texts in the Koran  Dr. George Y. Kohler – Bar Ilan University

 התנ”ך במחתרת במאה ה-16: ספר לימוד קלוויניסטי מוסתר בתוך צוואה רוחנית פרופ’ מרים גריילסאמר – אוניברסיטת בר אילן

17:00 – 18:45

התקדשות ועריכה של כתבי קדש

יו”ר: ד”ר יעקב קולר – אוניברסיטת בר אילן

 כיצד נוצרה הבשורה על-פי מרקוס לאור ניתוח האמרות המקבילות במקור הסינופטי  ד”ר נורית אשל – אוניברסיטת בר אילן

 ספר דברי-הימים הקאנוני כפולמוס סמוי נגד השומרונים ומסורות ממלכת אפרים  פרופ’ משה גרסיאל – אוניברסיטת בר אילן

The Collection of Sacred Books According to the Fourth Book of Ezra  Prof. Gjoko Gjorgjevski – Orthodox Faculty of Theology St. Clement of Ohrid, Skopje, and Dr. Marija Todorovska – Saints Cyril and Methodius University of Skopje

התקדשותם של טקסטים חדשים

יו”ר: ד”ר יצחק הרשקוביץ – אוניברסיטת בר אילן

סידורי וסדרי תפילה יהודיים רפורמיים בתל אביב כיצירה מתמשכת מבחינה פרשנית וריטואלית  ד”ר עינת ליבל הס – המכללה האקדמית אשקלון

 התלמוד ותרבות הצריכה: הדף היומי כמקרה מבחן  מר יאיר ברלין – אוניברסיטת בר אילן

 ויואל משה – תפקידו של טקסט קאנוני בן זמננו כמגדיר זהות דתית  ד”ר מנחם קרן-קרַץ – חוקר עצמאי

 מודרניזציה של הקאנון היהודי – המקרה של הפרשנות החסידית  ד”ר רוני בר לב – המרכז האקדמי שלם ומכון שלום הרטמן

מחקר והרמנויטיקה

יו”ר: ד”ר אליזבת גולדוין – אוניברסיטת חיפה

בין קריאה פילולוגית היסטורית ובין קריאה הרמנויטית  פרופ’ דוד בנון – אוניברסיטת בר אילן

Kafka and the Book of Job: From Susman to Žižek  Prof. Vivian Liska – University of Antwerp

לקראת הרמנויטיקה דיאלוגית של כתבי קודש  פרופ’ אפרים מאיר – אוניברסיטת בר אילן