הכנס השנתי השלישי של האגודה, 8-9.4.19

גישות לקדושה

הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר דתות

בשיתוף

החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית בירושלים

מכון ון ליר בירושלים

הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתמקד בנושא “גישות לקדושה” ויערך בחסות החוג למדע הדתות של האוניברסיטה העברית בירושלים ובשיתוף מכון ון ליר בירושלים. הכנס יתקיים בתאריכים ב’–ג’ בניסן תשע”ט, 8-7 באפריל 2019, בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים ובמכון ון ליר בירושלים

נושא הכנס מתייחס לשני תחומי מחקר רחבים. ראשית, מסורות דתיות – מתקופות קדומות ועד ימינו – המשקפות תפיסות שונות של קדושה, חוויות של קדושה, ותחרות על גישה אל הקודש. שנית, המחקר המודרני על הקדושה, השואף להגדיר את התופעה לאור ביטוייה המגוונים

להורדת פוסטר הכנס ופירוט מושבי ההרצאות לחצו כאן: תכנית כנס האגודה הישראלית לחקר דתות

ביום א’, ה-7 באפריל, יתקיים בשעות 20:00-18:00 מושב הפתיחה החגיגי של הכנס במכון ון ליר בירושלים. במסגרתו תישא פרופסור אוטה הוסקן (אונ’ היידלברג)  את הרצאת הפתיחה של הכנס

Tradition, Innovation, and Resistance? Women’s Approaches to Holiness in Contemporary Vedic Rituals

היום השני של הכנס יתקיים למחרת, ביום ב’, ה-8 באפריל, בשעות  9:30-16:00, בקמפוס הר הצופים של האונ’ העברית ויכלול מושבי הרצאות מקבילים בנושאים של מופעי קדושה באסיה, קדושה חילונית ישראלית עכשווית, קדושה במסורות נוצריות ובמחשבה היהודית, מקומות קדושים, טקסט ושפה

הוועדה האקדמית: אירית אורבוך, חנוך בן-פזי, איתמר גרינולד, עמוס מגד, נפתלי משל, יוכי פישר, שי פררו, אדם קלין אורון, סרג’ רוזר, מריאנה רוח-מדבר שפירא, נורית שטדלר