מגזין האגודה

אחת מפעולותיה העיקריות של האגודה תהיה פרסום של כתב עת אינטרנטי בגישה חופשית אשר יהווה במה למחקרים מדעיים וביקורות ספרים בנושא חקר הדתות. קול קורא לגיליון הראשון של כתב העת יפורסם כאן בקרוב